QuestMate

Sahadan veri toplama ve mobil ekip yönetimi için geliştirilen QuestMate, temelde sahadan almak istediğiniz tüm bilgileri mobil cihazlar ile dijital ortamda toplamayı sağlıyor. İnsan hatasını sıfırlayan bu uygulama ile, sahadan toplanılan anlık veri raporlanarak, değerli bilgiler haline geliyor ve firmaların stratejik kararlarında etkili oluyor.

 • İstediğiniz Formatta
 • İstediğiniz Platformda
 • İstediğiniz Yerde
 • İstediğiniz Konularda

İnternet bağlantısı olsun ya da olmasın QuestMate ile verilerinizi toplayabilir, mobil ekiplerinizi yönetebilirsiniz.

Sahada Hakimiyeti Arttıran Özellikler

 • Kolay Form Tasarımı
 • Detaylı Planlama Yeteneği (ziyaret planı, rota tanımlama, iş emri atama)
 • Müşteri, Ürün ve Saha Personel Bilgilerinin Güncel Tutulması
 • Harita Üzerinde Detaylı Saha Personelinin Takibi ve Denetimi
 • Gelişmiş Raporlama ve Analiz Yeteneği

Kısa Sürede Kullanıma Hazır

 • Planla
 • Uygula
 • İzle
 • Raporla

Merkez Operatör Fonksiyonları

Harita İzleme
Fotoğraf ve Planogram İzleme
Bilgilendirme Servisi
İş Akışı
Web Veri Girişi

Mobil Kullanıcı Fonksiyonları

Ziyaret Planlama
Görev ve İş Emri Atama
e-İmza, Fotoğraf Toplama
Online Mesajlaşma
Anlık Veri Toplama

Çözümler hakkında daha fazla bilgi edinmek için tıklayınız.